Personuppgiftspolicy på Xeed ApS

Vi samlar endast in personuppgifter i de fall detta skulle vara relevant för oss, och vi kommer endast att samla in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet på Xeed ApS .

När vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagbestämmelser.

Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge som vi antingen har en laglig skyldighet att göra det, eller så länge som det är relevant för ändamålet för vilket de samlades in.


Information vi samlar in

Om du vill köpa och ta emot en produkt eller tjänst från oss behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra transaktionen och för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi kan använda cookies för att hålla reda på innehållet i din varukorg medan du använder vår webbshop.

Vi kan få information som t.ex namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från postadressen), telefonnummer och betalningsuppgifter.

Xeed ApS samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

- Besök vår hemsida

- Genomför ett köp av våra produkter

- Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

- Skicka frågor, klagomål eller feedback till oss


Den personuppgiftsansvarige

Den personuppgiftsansvarige för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.xeedofficial.dk är Xeed ApS , Arildsgård 27, 1. th, 2700 Brønshøj [ CVR-nummer ]


Behandlingsgrund och syfte

Vi samlar in dina allmänna kontaktuppgifter såsom namn och adress för att kunna leverera den produkt eller tjänst som du har köpt av oss. Vi samlar in din e-postadress för att skicka en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse till dig.

När du betalar för din produkt eller tjänst samlar vi in ​​ditt namn, kortdata och IP-adress. Den information som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och lagras endast för betalningshantering och fullgörande av ingånget avtal. När du gör betalningar kommer en del av dina uppgifter att vidarebefordras till Pensopay , inklusive information som är nödvändig för att slutföra eller stödja betalningen, såsom det totala köpbeloppet och faktureringsinformation.

Om du har gett oss ditt samtycke till detta under registreringsprocessen eller på vår hemsida kommer vi att använda din e-postadress för att skicka ut ett nyhetsbrev. Du kan när som helst prenumerera på och avregistrera dig från nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller även en länk för att avsluta prenumerationen. Om behandling av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycke.

Om du inte vill lämna de personuppgifter som krävs för att genomföra ett köp av en produkt kommer du tyvärr inte att kunna köpa produkter från oss på vår hemsida.

Din information (förutom din e-postadress, om du har samtyckt till dess behandling i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 5 år efter att du har fått din produkt eller tjänst.


Andra mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och vi överför inte dina personuppgifter till tredje länder.

Vi har vår hemsida på [ Hemsidans webbhotell ] och betalningssystem genom Pensopay , som fungerar som vår databehandlare. Alla personuppgifter som du lämnar på vår webbplats kommer att lagras i [ Webbplatsens webbhotell ] s datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer för att leverera våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är databehandlare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Våra databehandlare behandlar endast personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med lagkraven för databehandlare.

Vi har ingått databehandlingsavtal med våra databehandlare, vilket är vår garanti för att de följer gällande bestämmelser om skydd av dina personuppgifter.


Dina rättigheter

Som registrerad person har du ett antal rättigheter som vi hela tiden måste säkerställa att de uppfylls. Du har rätt att begära följande från oss:
• För att komma åt och korrigera/ändra dina personuppgifter
• Att få personuppgifter raderade

Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du även skicka en begäran om detta till vår e-postadress  .